Visoki trgovački sud potvrdio da su uzvodna jamstva osporena i uputio imatelje jamstava u parnice radi utvrđivanja osnovanosti njihovih tražbina

Visoki trgovački sud, objavio je u utorak na e-oglasnoj ploči rješenje za žalbe koje su bile izjavljene na rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15. siječnja Trgovačkog suda u Zagrebu.

Svojim Rješenjem Visoki trgovački sud potvrdio je Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu, odnosno utvrdio da je sutkinja Siladi Rstić pravilno procijenila sve okolnosti  i time su određeni imatelji uzvodnih jamstava upućeni (pravomoćno) u parnice radi utvrđivanja osnovanosti svojih tražbina po jamstvima s time da je teret dokaza na imateljima obveznica i jamstava, a ne osporavateljima.

https://e-oglasna.pravosudje.hr/sites/default/files/ts-zg-st/30512358.pdf