Udruga manjinskih dioničara KA podnijela žalbu na Rješenje o potvrdi nagodbe

Udruga manjinskih dioničara KA je u cilju da se agonija hrvatskih ulagača ne provlači desetljećima po hrvatskim i inozemnim sudovima, već da se pitanje prezaduženosti Koncerna AGROKOR d.d. razriješi uz primjenu općih pravnih načela, na zakonit, valjan i uravnotežen, a nadasve pravičan, način, predložila je drugostupanjskom Sudu usvojiti žalbu i preinačiti pobijano Rješenje prvostupanjskog Suda, na način da se, zbog brojnih nezakonitosti unutar postupka, i u samoj Nagodbi, odbije potvrda predložene Nagodbe, a podredno, predloženo je ukinuti pobijano Rješenje i predmet vratiti prvostupanjskom Sudu na ponovni postupka, u okviru kojega bi se otklonile nezakonitosti, protupravnosti i nepravilnosti.