Osvrt na objavljeni nacrt nagodbe – dio I.

Analizirajući na Agrokorovim internetskim stranicama javno objavljeni nacrt nagodbe, ne možemo se oteti dojmu kako svjedoči klasičnom primjeru ekstenzivnog tumačenja zakonskih ovlasti, kako od strane izvanrednog povjerenika tako i privremenog vjerovničkog vijeća (dalje: „PVV“). Ono što zabrinjava jest s kojom se lakoćom ignoriraju sudska praksa i pravorijeci, a čini se kako propusti nisu iz nepažnje već s jasnom namjerom i u cilju pogodovanja određenoj skupini vjerovnika koja, kako su i pojedini vjerovnici do sada višekratno sudu skretali pozornost, privatizira ovaj postupak kao da se radi o vlastitom poduzetničkom poduhvatu. Danas je potpuno nesporno da je predmetno narušavanje ravnoteže u postupku nastalo trenutkom potpisivanja tzv. roll-up kredita kojim je cjelokupni proces predan u ruke uskoj skupini vjerovnika.

U prvom djelu osvrćemo se na objavljeni nacrt nagodbu u djelu “Prijenos imovine i dionica”. Naime, u točki 5.5.2.1  objavljenog nacrta  izvanredni povjerenik i privremeno vjerovničko vijeće, koje sukladno odredbama čl. 19. st. 2. i čl. 43. st. 4. ZPIU sudjeluje u ime vjerovnika u izradi nagodbe, ističu da su korištene dvije procjene prilikom utvrđivanja je li društvo pod izvanrednom upravom insolventno društvo. Dalje se ističe kako su polazna načela procjena fer i pravičan tretman dionika te održivost svakog društva što u suštini predstavlja površni pokušaj opravdanja nastavka prkosa propisima i samom smislu postupka pri tome podcjenjujući kapacitet suda i ostalih sudionika postupka.

Članak 5. Stečajnog Zakona propisuje stečajne razloge kao nesposobnost za plaćanje i prezaduženost, te iznimno ukoliko se učini vjerojatnom prijeteća nesposobnost za plaćanje. Dakle, prethodne dvije procjene za koje se navodi da se sastoje u procjeni održivosti i procjeni insolventnosti, u značajnoj mjeri proširuju stečajne razloge (razloge insolventnosti) po vlastitom nahođenju izvanredne uprave.

Udruga je Trgovačkom sudu u Zagrebu dostavila podnesak u kojem skreće pozornost na ovu vrlo značajnu i materijalnu odredbu (i predlaže naložiti povjereniku ispravak i uskladu s pozitivnim normativnim okvirom) nacrta nagodbe s obzirom da je za očekivati da bi u slučaju da se pogrešno utvrdi insolventnost pojedinog ovisnog društva mogli u kasnijem tijeku postupka proizaći značajni problemi uslijed očekivanih i opravdanih prigovora (ovisnih društava/dužnika) temeljem čl. 333. SZ koji se podredno primjenjuje u skladu s odredbama čl. 43. st. 21 ZPIU.