Odvjetnička društva koja su u nekom svojstvu uključena oko Agrokora: javna mišljenja o ograničenjima jamstava

Odvjetnički timovi različitih odvjetničkih društava koji na neki način sudjeluju u postupku izvanredne uprave Agrokora, bilo kao savjetnici samog Agrokora, bilo kao zastupnici držatelja Obveznica ili kreditnih aranžmana osiguranih uzvodnim jamstvima, imaju prilično ujednačene i jasne stavove – što je notorno kako isti proizlaze iz samog slova zakona – o provedivosti i ograničenjima unutargrupnih jamstava kako općenito, kako po pojedinoj jurisdikciji čiji su zakoni služili kao podloga za RH zakona (npr. Njemačka). U nastavku je kratki pregled:

Odvjetničko društvo Izdvojeno mišljenje Izvor
Hogan Lovells (Bogdanovic, Dolicki

& Partners, the associated firm of Hogan Lovells in Croatia)

U Njemačkoj, dioničaru se mogu distribuirati isključivo dividende iz distributivne dobiti ukoliko je ona iskazana u godišnjim financijskim izvješćima. Preostala imovina poduzeća neće se isplaćivati dioničarima. Ova je striktnija zaštita kapitala u slučaju dioničkog društva nego u slučaju društva sa ograničenom odgovornosti u kojem se pravilo očuvanja kapitala odnosi na upisani, registrirani kapital.

 

Doing Business in Germany
Madirazza & partneri Hrvatski Zakon o trgovačkim društvima predviđa ograničenje financijske pomoći i davanje jamstva ili osiguranja od strane ciljnog društva. Od pristupanja EU, pitanje je podložno primjeni pravila EU. Madirazza & partners za Chambers & partners, Law and Practice
Kirkland & Ellis Ovršnost jamstva može biti ograničena primjenjivim pravilima o prijevarnim transferima. Svrha ovih normi je zaštita ostalih vjerovnika jamca. Ako jamac nije dobio odgovarajuću vrijednost za svoje jamstvo, jamstvo ne može biti izvršno Negotiating the High-Yield Indenture
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH / Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o. Unutar grupna osiguranja dozvoljena su u slučaju da ne predstavljaju nedozvoljenu financijsku podršku i predmetom su insolvencijskih pravila. Kako bi se izbjegli ti rizici, garancije su obično ograničene na iznos koji je posudio relevantni subjekt a sama garancija mora biti izdana po tržišnim uvjetima. CMS Guide to Leveraged Finance across Europe
DTB: Divjak, Topić, Bahtijarević Uobičajeno se za bankarske i financijske transakcije ograničava iznos za koji se garantira (jamči). Uobičajeno, garancije izdane od hrvatskih pravnih osoba neće biti konstruirane na način da stvaraju obvezu kojom bi se prekršila hrvatska pravila očuvanja kapitala od strane bilo koje osobe ili organa društva. The Southeast Europe Taking & Enforcing Security Handbook 2015