26. X. 2018

26. listopada 2018. godine Visoki trgovački sud RH donio je Rješenje kojim se odbijaju ili odbacuju sve žalbe koje su sudionici u postupku izvanredne uprave uložili na Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 06. srpnja 2018. godine o potvrdi izglasane nagodbe.

Udruga, kao i do sada, ne komentira i poštuje sve odluke sudova no ispred nas je još čitavi niz pravnih radnji u zaštiti manjinskih dioničara. Sa ovom odlukom nisu završile sve radnje u zaštiti naših prava.  Između ostalog, u tijeku su nedavno pokrenute tužbe pojedinih dioničara kojima se pobijaju skupštinske odluke. U konačnici, manjinski dioničari nisu napravili niti jednu radnju zbog koje bi im imovina bila oduzeta te stoga vjerujemo da bi se morali naplatiti.