Odgovori na brojna pitanja koji se mogu isčitati iz jučerašnje Odluke Ustavnog suda

Ustavni sud je jučer na konferenciji za javnost objavio Rješenje (U-I-1694/2017 i dr. od 2. svibnja 2018. godine) kojim se ne prihvaćaju prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti  Zakona o postupku izvanredne uprave s Ustavom.

U obrazloženju predmetnog Rješenja može se razaznati čitavi niz stajališta koja je zauzeo Ustavni sud, a koja daju odgovore na brojna pitanja koja su se u tijeku postupka izvanredne uprave nametnula:

  • postupak IU je postupak u kojem se provodi postupovna, a ne materijalna konsolidacija pa stoga ne postoji jedna (stečajna) masa koju čini sva imovina svih društava unutar grupe, a samim otvaranjem postupka IU nad povezanim i ovisnim društvima i imovini vanjskih dioničara ne događa se „apsolutno ništa“ jer zadržavaju svoje dionice, mogu njima trgovati tijekom cijelog postupka, te mogu u cijelosti i nesmetano ostvarivati svoja članska prava;
  • postupak IU je bliži predstečajnom postupku u kojem dužnik i dalje vodi poslove društva;
  • nadležnost suda je univerzalna i sud je ovlašten poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje nisu Zakonom izričito u nadležnosti nekog drugog tijela (primjerice odlučivanje o prigovorima na rad povjerenika);
  • sud može izvanrednog povjerenika opozvati i na vlastitu inicijativu te sud ima pravo sudjelovati na svim sjednicama PVV i SVV;
  • na Rješenje kojim se potvrđuje nagodba bit će pravo žalbe;
  • protiv eventualno (ne)zakonite odluke vjerovničkog vijeća osigurana je sudska zaštita;
  • prigovore više predlagatelja o tome da Zakon nije u skladu s pravnom stečevinom EU, Ustavni sud nije razmatrao.