Novoselec: Svi članovi organa koji glasaju za odluku su supočinitelji, kao i oni koji glasaju protiv ukoliko ne poduzmu sve radnje kojima će spriječiti njezinu realizaciju

Odluku koja predstavlja kazneno djelo može donijeti neki kolegijalni organ, najčešće uprava dioničkog društva. Kako je kaznenopravna odgovornost individualna, postavlja se pitanje može li član kolegijalnog organa odgovarati za odluku organa kojeg je član.

Nema dvojbe da su svi članovi organa koji su glasali za odluku supočinitelji. Svi su oni dužni voditi brigu da se interesi i obveze pravne osobe poštuju. To je bilo prihvaćeno u našoj dosadašnjoj sudskoj praksi pa su npr. kao supočinitelji zlouporabe položaja i ovlasti tretirani svi članovi upravnog i nadzornog odbora dioničkog društva koji su na sjednici donijeli odluku. Isto treba vrijediti i za člana koji se suzdržao od glasanja.

Složenije je pitanje odgovornosti člana kolegijalnog organa koji je glasao protiv odluke, ali je u konačnici nadglasan. Pitanje je naširoko raspravljeno u njemačkoj literaturi. Prema vladajućem shvaćanju, glasanje protiv odluke ne oslobađa automatski nadglasanog člana odgovornosti; svaki je član uprave garant društvu da će poslovanje biti zakonito i u interesu društva, pa je u slučaju donošenja za društvo štetne odluke dužan poduzeti sve radnje kojima će spriječiti njezinu realizaciju, a time i nastup štete koja iz nje može proizaći; dužan je najprije u okviru tijela čiji je član poduzeti sve kako bi uvjerio ostale članove u neispravnost odluke, a nakon njezina donošenja dužan je o njoj obavijestiti nadzorni odbor, a prema jednom stajalištu i sve članove društva. To je shvaćanje prihvatljivo i sa stajališta hrvatskog prava. Na to upućuju odredbe ZTD-a prema kojima svi članovi uprave koji povrijede svoje obveze odgovaraju kao solidarni dužnici, a pojedini se član može osloboditi odgovornosti samo ako dokaže da je primijenio pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika. Ono ima uporište i u odredbama KZ-a, prema kojima čini kazneno djelo neprijavljivanja počinjenog kaznenog djela službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje težeg kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost. Ta odredba implicira da je i nadglasani član kolegijalnog tijela o odluci koja predstavlja kazneno djelo dužan podnijeti kaznenu prijavu ako znade da je nezakonita i da iz nje može proizaći šteta za društvo.

J.Barbić, E. Čolaković, P. Novoselec, Odgovornost Direktora: priručnik za članove uprava i nadzornih odbora u društvima kapitala, Zagreb 2012.