KNJIŽENJEM PRAVOMOĆNO OSPOREDNIH JAMSTAVA IMOVINA DIONIČARA PREOBLIKOVANA JE U IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV PREMA AISLE DUTCH TOPCO B.V.

Potraživanja po osnovi jamstava su nepostojeća obzirom su ista pravomoćno osporena i njihovi su imatelji upućeni u parnice da dokažu kako njihove tražbine uopće postoje. No to nije spriječilo uprave ovisnih društava da nepostojeće tražbine evidentiraju kao rashod razdoblja i time same počine krivično dijelo, a ovisna društva pokažu insolventnima. Sve temeljem potvrde nagodbe, i to prije pravomoćnosti iste te nagodbe i početka njezine implementacije što će tek biti trenutak u kojem će se nagodba konzumirati. Do tog trenutka nagodba se ne mora desiti; sve može završiti u stečaju. Sve u svemu, insolventnost ovisnih društava nije egzistirala kao objektivna činjenica u trenutku pokretanja postupka izvanredne uprave, niti je ona kao takva evidentirana tijekom trajanja postupka, već je nastupila nakon izglasavanja tj. potvrde same nagdobe o čemu su ovisna društva izvjestila i u svojim financijskim izvješćima za 2017. objavljenima prije koji dan.

Time se imovina ovisnih društva u vlasništvu manjinskih dioničara preoblikovala iz materijalne i ostale imovine tih ovisnih društava u imovinski zahtjev ovisnih društava prema AISLE DUTCH TOPCO B.V. po osnovi nanesene štete manjinskim dioničarima uslijed utjecaja vladajućeg društva na ovisna.