Ključni akteri od početka upoznati s problematikom osporenih jamstava

Iz iskaza M. Dalić: “Ivica Todorić mi je odgovorio da je on imao jako dobre advokate i da ugovori bankama ništa ne vrijede (..) Kad sam ga upitala kako je to moguće obzirom da operativne kompanije jamče…”

Jasno je dakle roll-up kreditorima da se moraju “osigurati” od osporavanja jamstava. Je li stoga intervencija bila nužna ako su jamstva upitne valjanosti ? Na ovo je Udruga upozoravala još prije godinu dana…