Japunčić: Sadašnji koncept nagodbe nije najkvalitetniji i ide negativno prema malim dioničarima. Ukoliko se počne dogovarati drugačiji koncept, šteta možda bude manja

Japunčić osobno smatra da je najbitniji koncept nagodbe, te da je cijeli proces trebao biti transparentniji. Prema trenutnom konceptu nagodbe kazao je – veća je mogućnost da će novi vlasnici ići na bržu transformaciju Grupe. Postavlja se pitanje koliko je to dobro za Agrokor i RH. Za Japunčića su najveći gubitnici nagodbe manjinski dioničari, a najviše su izloženi dobaljači koji su sudjelovali u direktnom financiranju i morat će imati velike otpise i gubitke. Ukoliko se počne dogovarati drugačiji koncept, šteta možda bude manja, smatra.

http://vijesti.hrt.hr/443566/japuncic-pravno-postoji-mogucnost-da-se-agrokor-vrati-todoricu