Jamstva su osporena: do okončanja parnice predloženi model namire vjerovnika je nezakonit tj. nedopušten

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu – utvrđene i osporene tražbine St-1138/2017-1855 – od 15.01.2018. utvrđeno je da su osporene uvjetne, sporedne tražbine držatelja jamstava. To znači da će držatelji tih jamstava, svjesni njihovih ograničenja koja su prihvatili trenutkom njihova prihvaćanja, morati ista u parnicama koje slijede pokušati „obraniti“. To će biti nemoguće obzirom da za izdana jamstva operativnih kompanija Agrokora nije dana u zamjenu bilo kakva mjerljiva korist garantorima. Dodatno, obzirom na Izvadak iz objava o preuzetim jamstvima sa Zagrebačke burze u kojima redom, ponavljamo, stoji “Ukupan najveći mogući iznos jamstva Jamca bit će ograničen do iznosa dopuštenog primjenjivim prisilnim propisima, a u skladu s odgovarajućom odredbom o ograničenju odgovornosti jamaca sukladno temeljnom ugovoru za izdanje navedenih obveznica Vladajućeg društva (“Indenture “).” Proizlazi dakle nedvojbeno, da je predloženi plan nacrta nagodbe do okončanja parnica u kojima se osporavaju dana jamstva ovisnih društava za obveze vladajućeg društva, nezakonit i nemoguć.

U pitanjima i odgovorima na službenoj stranici Agrokora stoji „Sve kompanije izlistane na Zagrebačkoj burzi (Tisak, Zvijezda, Ledo, Jamnica, Belje, Vupik, PIK Vinkovci i Žitnjak), kao garantori Agrokora d.d., su insolventne s obzirom da je vrijednost svake od kompanija znatno manja od njihovih obveza – vrijednost dionica ovih kompanija jednaka je nuli.“ Ne, „kompanije izlistane na Zagrebačkoj burzi“ nisu ni insolventne niti se njihova imovina može koristiti za skupno namirenje vjerovnika sve dokle se ne okončaju parnice kojima se osporavaju jamstva. Temelj predloženog plana nagodbe su osporena jamstva, za koja će se konačno i utvrditi ništavost i/ili ograničenost čime se o predloženom planu nagodbe ne može niti glasati, jer je u suprotnom nagodba sklopljena na nedopušten način iz Čl. 43. St. 16. Tč. 2 ZPIUTDSZ (Lex-a) putem namirenjem tuđom imovinom – dioničara ovisnih društava Agrokora d.d. – u korist vjerovnika samog Agrokora.