dr. sc. Grubišić Šeba: Nagodba Agrokorovih vjerovnika i moguća kapitalna povezivanja u cilju minimiziranja financijskih rizika