dr. sc. Anić- Antić: Ukoliko subjekt osporava dug po jamstvu objava se provodi kroz nepredviđene obveze (u bilješkama)

Da se potencijalne obveze po jamstvima, sukladno odredbama međunarodnih računovodstvenih standarda, ne bi trebale knjižiti (bilančno) proizlazi i iz mišljenja koje je Udruga ishodila (i dostavila Upravama ovisnih društava Agrokora) od strane renominiranog profesora i voditelja katedre za računovodstvo Zagrebačke škole ekonomije i managementa, ovlaštenog poreznog savjetnika i revizora, te stalnog sudskog vještaka za financije, poreze i računovodstvo dr. sc. Anić – Antića koji u svojem mišljenju zaključno ističe:

„Ukoliko je subjekt pozvan na plaćanje iznosa iz jamstva a istovremeno je pokrenuo parnicu u kojoj se brani da je jamstvo nevaljano, subjekt time osporava dug po jamstvu i stoga neće evidentirati u svojim poslovnim knjigama obveze i rashod po danim jamstvima. Subjekt će objaviti nepredviđene obveze (u bilješkama).“