Bilić: Načelo očuvanja kapitala proizvodi učinke prema vjerovniku

„Načelo očuvanja kapitala bi proizvodilo učinke prema vjerovniku člana društva ako je on pristao na ugovornu klauzulu kojom se njegovo namirenje iz sredstava osiguranja ograničava na iznos kojim se ne vrijeđa načelo očuvanja kapitala (limitation language).“

Bilić A., Uzlazna sredstva osiguranja (Upstream guarantees), Zbornik 56. susreta pravnika, Opatija, 2018. s. 2019