Politika privatnosti

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu slanja informacija o našim novostima i događanjima, te u svim mailovima imate mogućnost odjave s liste primatelja.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka na vaš zahtjev omogućit će vam se pristup podacima kao i eventualni ispravak istih.

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:

  • Nikada nećemo zloupotrijebiti vaše osobne podatke na bilo koji način
  • Vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bilo kojoj trećoj strani
  • Vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo uz Vašu dozvolu
  • Bilo kada se možete odjaviti iz bilo koje od naših email lista
  • Svrha obrade tj. prikupljanje vaših osobnih podataka je članstvo u Udruzi, te će isti biti pohranjeni za cijelo vrijeme trajanja članstva, nakon čega se vaši osobni podaci trajno brišu. Ograničenje obrade tj. brisanje podataka koji su na prijavi označeni kao nužni za članstvo (*) moguće je isključivo prestankom članstva
  • Član upisom osobnih podataka koji nisu nužni za članstvo (adresa, grad, poštanski broj i broj telefona) daje svoj pristanak na obradu i korištenje istih, te ima pravo tražiti ograničenje obrade tj. brisanje istih u svakom trenutku
  • Član ima pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka odnosno odgovarajućem nadležnom tijelu

Sve naše online aktivnosti su u skladu s europskim zakonodavstvom (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća te EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkom poslovanju, itd.).