U samo tjedan dana, udruzi manjinskih dioničara pristupilo je preko 400 članova!

Ovim se putem zahvaljujemo svima koji su svojim pristupanjem udruzi dali svoj doprinos i podršku zaštiti interesa manjinskih dioničara, ulagatelja sa Zagrebačke burze! Kvalitetno rješenje pitanja tretmana manjinskih dioničara povezanih i ovisnih društava Agrokora koje su uvrštene za ZSE ključno je za daljnji razvoj tržišta kapitala i općenito investicijske klime u RH!

Hvala Vam!

Pravilo očuvanja kapitala najvažnije je pravilo zakona kojima se uređuje dioničarstvo

Zakon o trgovačkim društvima u Čl. 217. st. 1. i 2. određuje da se ulozi ne smiju vratiti niti se na njih plaćaju kamate. Radi se o najvažnijem načelu zakona o dionicama i to načelu očuvanja temeljnog kapitala dioničkog društva. Preuzeta jamstva u korist jednog dioničara po prirodi stvari predstavljaju povrat uloga jednom od dioničara.

Postavlja se pitanje tko bi uopće bio spreman uložiti vlastiti kapital u dionice društva u kojem jedan (većinski) dioničar može upravljati cjelokupnom imovinom društva isključivo za svoju korist, oštećujući pritom sve druge dioničare?

Kako bi se to spriječilo, a ujedno očuvalo dioničarstvo te na taj način pristup poduzeća kapitalu zakonodavac je postavio jasna i nedvosmislena ograničenja. Kako u načinu raspolaganja kapitalom dioničkog društva, tako i u visini. Prije prestanka društva dioničarima se može podijeliti samo dobit koja proizlazi iz računa dobiti i gubitka i dio zadržane dobiti (Čl. 220 St. 8 ZTD).

Preuzimanjem jamstava koje višestruko nadmašuju iznos temeljenog kapitala društva u korist jednog dioničara uprave tih društava mjerljivo su i nedvosmisleno oštetile sve ostale dioničare!

Ovakvo je postupanje ništetno i na što po službenoj dužnosti pazi Sud!

Lex Agrokor: Pravodobni ispravni potez koji je sačuvao poslovanje kompanija

(osvrt na rezultate 30/09)

Manjinski dioničari od samog početka pozdravljaju brzu i odlučnu reakciju Vlade RH u donošenju posebnog propisa koji je spriječio uništavanje vrijednosti za sve zainteresirane, pa tako i dioničare ovisnih društava Agrokora uvrštenih na Zagrebačku burzu. Naime, manjinski dioničari vjeruju u postizanje pravične nagodbe koja će prepoznati njihove manjinske interese u dobrim ostvarenim rezultatima kompanija uvrštenih na ZSE:

Kompanija EBITDA* 30.09.2016. EBITDA* 30.09.2017. pripada manjinskim dioničarima promjena
Jamnica 394.857.486 389.458.864 93.781.694 -1,40%
Belje 98.312.682 147.841.492 49.423.411 +50,40%
Vupik 26.296.923 48.733.527 17.071.355 +85,30%
Ledo 412.554.119 438.138.931 227.350.291 +6,20%
Zvijezda 45.268.907 39.740.449 19.139.000 -12,20%
Žitnjak 1.274.932 2.258.099 441.910 +77,10%
UKUPNO (tri kvartala) 978.565.049 1.066.171.362 407.207.661 +8,95%

prije vrijednosnih usklađenja, kn

Koliki dio vlasništva kompanija drže manjinski dioničari ?

Uvidom u javno dostupne podatke iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, lako je utvrditi kako manjinski dioničari drže čak 40% vlasništva (!) u kompanijama iz sustava Agrokor listanima na Zagrebačkoj burzi. Konkretno, radi se o Jamnici, Ledu, Belju, Zvijezdi, Tisku, Žitnjaku i PIK Vinkovcima.

U nastavku se nalazi tablični prikaz s vlasničkim udjelima koji potvrđuje gornje navode:

Kompanija Broj dionica Drži Agrokor Drže manjinski udjel manjinskih
Jamnica 22.126 16.799 5.327 24,08%
Belje 45.715.487 30.433.157 15.282.330 33,43%
Vupik 4.836.587 3.142.444 1.694.143 35,03%
Ledo 313.920 151.042 162.878 51,89%
Zvijezda 100.257 51.977 48.280 48,16%
Tisak 2.386.587 1.225.215 1.161.372 48,66%
Žitnjak 205.643 165.390 40.253 19,57%
PIK Vinkovci 317.225 133.422 183.803 57,94%
prosjek 39,84%