Roll-up kreditom zabranjuje se osporavanje jamstava!

Roll up kreditom zabranjuje se svim ovisnim društvima Agrokora osporavanje jamstava i odbijene su posebne revizije a oni koji su se obvezali ne osporavati jamstva nagrađeni su razrješnicama

U ugovoru o tzv. roll up kreditu u točki 21.13 koja nosi ime „Osporavanje jamstava“ stoji „Ovaj će kredit dospjeti na naplatu (..) ako Povjerenik, društvo majka ili bilo koji član Grupe započne osporavati jamstva iz postojećih kreditnih sporazuma ili postojeće dokumentacije vrijednosnih papira i/ili sudužništva iz postojećih kredita“. Koji je, odnosno čiji je bio interes zabraniti upravama ovisnih društava Agrokora d.d. osporavanje nezakonitih, ništavih jamstava što je samo po sebi zakonska obveza uprava tih društava? Upravo je to jedna od klauzula u javnosti više puta komentiranog spornog ugovora o Roll up kreditu iz lipnja ove godine. Ovo je vrlo, vrlo ozbiljno samo po sebi a pri tome je potpuno neuobičajeno.  Već je konstatirano u javnom prostoru da je upravljanje i kontrola nad Agrokorom i ovisnim društvima defacto ugovorom o Roll up kreditu predana određenoj skupini fondova i savjetnika. Zabraniti ugovorom osporavanje nezakonitih radnji direktno je uplitanje u zakonodavni okvir RH. Jesu li potpisom takvog ugovora odnosno prihvatom takove klauzule uprave postupale savjesno i odgovorno u najboljem interesu društava koje zastupaju? Zašto su na glavnim skupštinama razrješnice za 2016. dobile samo one osobe koje danas sjede u tim upravama – a njihove dojučerašnje kolege nisu – a koje su se ujedno obvezale da neće ni pokrenuti propitivanje jamstava deseterostruko višim od kapitala društava koje zastupaju?

Engleska i hrvatska verzija predmetnih odredbi dostupne su na slijedećem linku:

Zabrana osporavanja jamstava u roll-up kreditu

Ograničenja iz Sporazuma o osiguranju jamstvom

Svim su držateljima obveznica i kreditorima čija su potraživanja osigurana jamstvima povezanih društava Agrokora, poznata ograničenja koja takva jamstva sadrže.

Stoga, čude objave samih Izdavatelja na ZSE (JMNC, LEDO, BLJE, ZVZD, VPIK) da su jamstva dospjela u punom iznosu. Kako to tumačiti obzirom na Odjeljak 10.02 Indenture dokumenta, naslova „Ograničenje odgovornosti jamca“ u kojem stoji:

svaki imatelj obveznica potvrđuje da je namjera svih stranaka da jamstvo za obveznice ne predstavlja:

  1. Prijevarni transfer ili prijenos
  2. Financijsku pomoć ili neprimjerenu korporativnu korist
  3. Neprimjerenost korporativnoj strukturi jamca
  4. Pravila održavanja kapitala
  5. Prava drugih vjerovnika

Dodatno, da bi se izvršilo navedeno, Povjerenik, jamci i imatelji obveznica neopozivo se slažu da:

  1. će obveze jamca biti ograničene na maksimalan iznos koji neće predstavljati neovlašteni transfer, prijenos ili povlaštenu prednost
  2. obveze jamca neće predstavljati financijsku pomoć ili neprimjerenu korist ili kršenje korporativne svrhe relevantnog jamca ili
  3. obveze jamca neće dovesti do kršenja bilo kojeg primjenjivog održavanja kapitala
  4. obveze jamca neće kršiti bilo koji zakon ili propis koji utječe na prava vjerovnika općenito pod bilo kojim primjenjivim zakonom ili propisom

Engleska i hrvatska verzija odredbi okvirnog ugovora temeljem kojeg su izdane obveznice dostupne su na slijedećim linkovima:

od 25. travnja 2012.

od 10. listopada 2012.

U samo tjedan dana, udruzi manjinskih dioničara pristupilo je preko 400 članova!

Ovim se putem zahvaljujemo svima koji su svojim pristupanjem udruzi dali svoj doprinos i podršku zaštiti interesa manjinskih dioničara, ulagatelja sa Zagrebačke burze! Kvalitetno rješenje pitanja tretmana manjinskih dioničara povezanih i ovisnih društava Agrokora koje su uvrštene za ZSE ključno je za daljnji razvoj tržišta kapitala i općenito investicijske klime u RH!

Hvala Vam!

Pravilo očuvanja kapitala najvažnije je pravilo zakona kojima se uređuje dioničarstvo

Zakon o trgovačkim društvima u Čl. 217. st. 1. i 2. određuje da se ulozi ne smiju vratiti niti se na njih plaćaju kamate. Radi se o najvažnijem načelu zakona o dionicama i to načelu očuvanja temeljnog kapitala dioničkog društva. Preuzeta jamstva u korist jednog dioničara po prirodi stvari predstavljaju povrat uloga jednom od dioničara.

Postavlja se pitanje tko bi uopće bio spreman uložiti vlastiti kapital u dionice društva u kojem jedan (većinski) dioničar može upravljati cjelokupnom imovinom društva isključivo za svoju korist, oštećujući pritom sve druge dioničare?

Kako bi se to spriječilo, a ujedno očuvalo dioničarstvo te na taj način pristup poduzeća kapitalu zakonodavac je postavio jasna i nedvosmislena ograničenja. Kako u načinu raspolaganja kapitalom dioničkog društva, tako i u visini. Prije prestanka društva dioničarima se može podijeliti samo dobit koja proizlazi iz računa dobiti i gubitka i dio zadržane dobiti (Čl. 220 St. 8 ZTD).

Preuzimanjem jamstava koje višestruko nadmašuju iznos temeljenog kapitala društva u korist jednog dioničara uprave tih društava mjerljivo su i nedvosmisleno oštetile sve ostale dioničare!

Ovakvo je postupanje ništetno i na što po službenoj dužnosti pazi Sud!

Lex Agrokor: Pravodobni ispravni potez koji je sačuvao poslovanje kompanija

(osvrt na rezultate 30/09)

Manjinski dioničari od samog početka pozdravljaju brzu i odlučnu reakciju Vlade RH u donošenju posebnog propisa koji je spriječio uništavanje vrijednosti za sve zainteresirane, pa tako i dioničare ovisnih društava Agrokora uvrštenih na Zagrebačku burzu. Naime, manjinski dioničari vjeruju u postizanje pravične nagodbe koja će prepoznati njihove manjinske interese u dobrim ostvarenim rezultatima kompanija uvrštenih na ZSE:

Kompanija EBITDA* 30.09.2016. EBITDA* 30.09.2017. pripada manjinskim dioničarima promjena
Jamnica 394.857.486 389.458.864 93.781.694 -1,40%
Belje 98.312.682 147.841.492 49.423.411 +50,40%
Vupik 26.296.923 48.733.527 17.071.355 +85,30%
Ledo 412.554.119 438.138.931 227.350.291 +6,20%
Zvijezda 45.268.907 39.740.449 19.139.000 -12,20%
Žitnjak 1.274.932 2.258.099 441.910 +77,10%
UKUPNO (tri kvartala) 978.565.049 1.066.171.362 407.207.661 +8,95%

prije vrijednosnih usklađenja, kn

Koliki dio vlasništva kompanija drže manjinski dioničari ?

Uvidom u javno dostupne podatke iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, lako je utvrditi kako manjinski dioničari drže čak 40% vlasništva (!) u kompanijama iz sustava Agrokor listanima na Zagrebačkoj burzi. Konkretno, radi se o Jamnici, Ledu, Belju, Zvijezdi, Tisku, Žitnjaku i PIK Vinkovcima.

U nastavku se nalazi tablični prikaz s vlasničkim udjelima koji potvrđuje gornje navode:

Kompanija Broj dionica Drži Agrokor Drže manjinski udjel manjinskih
Jamnica 22.126 16.799 5.327 24,08%
Belje 45.715.487 30.433.157 15.282.330 33,43%
Vupik 4.836.587 3.142.444 1.694.143 35,03%
Ledo 313.920 151.042 162.878 51,89%
Zvijezda 100.257 51.977 48.280 48,16%
Tisak 2.386.587 1.225.215 1.161.372 48,66%
Žitnjak 205.643 165.390 40.253 19,57%
PIK Vinkovci 317.225 133.422 183.803 57,94%
prosjek 39,84%