„Iskustva predstečajnih nagodbi – pouka za Agrokor“: Prosječno razvodnjavanje dioničara

„24.01.2018. raspravom u Esplanadi na okruglom stolu Jutarnjeg lista pod nazivom ‘Iskustva predstečajnih nagodbi – pouka za Agrokor’ mogla su se čuti iskustva drugih tvrtki koje su prolazile kroz slične probleme“ [izvor: JL]. Ista ta iskustva iz predstečajnih nagodbi upućuju na još jedan zaključak: dioničari u „posrnulim“ kompanijama nisu „svedeni na nulu“ već su pretrpjeli značajno razvodnjavanje. Na uzorku od 10 tvrtki koje su prije pokretanja postupka predstečajne nagodbe imale 338 milijuna HRK temeljnog kapitala nakon pretvaranja obveza u kapital isti je povećan 3,5 puta na 1,185 milijardi HRK, iz čega proizlazi da se prosječno razvodnjavanje dioničara u predstečajnim nagodbama u RH kretalo na razinama od 73% prosječno. Udruga manjinskih dioničara drži da je ova činjenica isto tako vrlo važna „pouka za Agrokor“:

Kompanija Temeljni kapital, prije Temeljni kapital, poslije Razvodnjavanje
Hoteli Živogošće 3.027.600 69.687.600 -96%
Hoteli Podgora 3.662.500 52.662.500 -93%
HTP Korčula 21.371.550 123.443.450 -83%
IGH, broj dionica 264.170 613.709 -57%
Spačva 5.530.440 75.530.440 -93%
HTP Orebić 17.582.000 47.582.000 -63%
Ingra 150.000.000 270.904.000 -45%
Hoteli Vodice 56.700.027 157.743.374 -64%
Dalekovod 28.672.650 247.193.050 -88%
Hoteli Medena 51.194.000 140.454.600 -64%
337.740.767 1.185.201.014
Srednje razvodnjavanje -73%

DTB: Divjak, Topić, Bahtijarević: Osiguranje trećih strana (uzvodne i vertikalne garancije) u hrvatskom pravnom okviru

“Uobičajeno se za bankarske i financijske transakcije ograničava iznos za koji se garantira (jamči). Uobičajeno, garancije izdane od hrvatskih pravnih osoba neće biti konstruirane na način da stvaraju obvezu kojom bi se prekršila hrvatska pravila očuvanja kapitala od strane bilo koje osobe ili organa društva.”

The Southeast Europe Taking & Enforcing Security Handbook 2015:

http://boyanov.com/BNV_resources/uploads/2015/10/SEE-Legal_Taking-Enforcing-Security-Handbook-20151.pdf

Primjer financijskog restrukturiranja na razini grupe u kojoj su jamci ovisna društva uvrštena na tržište kapitala: SEAT PG, S.p.A.

Izvor: Latham&Watkins, autori: Holly NeavillRiccardo Agostinelli, Maria Cristina Storchi

Predloženi plan restrukturiranja Agrokora od strane izvanredne uprave putem „zrcalnih društava“ ima za cilj oduzeti, eksproprirati vlasništvo manjinskih dioničara, a ne smanjiti „curenje“ vrijednosti sa kreditora na manjinske dioničare Agrokorovih ovisnih društava. U nastavku je primjer restrukturiranja talijanskog SEAT-a, uvrštenog na tržište kapitala u kojem javnost drži 50,4% dionica (sličnosti sa Ledom?), koji se bavi problemom „curenja“ vrijednosti sa kreditora na dioničare ukoliko se izdani zapisi osigurani jamstvima otpišu, obzirom na okolnost da su dionice društva uvrštene na uređeno tržište kapitala. Struktura grupe prije financijskog restrukturiranja izgledala je ovako:

Nakon pretvaranja zapisa u dionice projektnog društva koje je emitiralo iste te zapise (od kojih se primitaka financirao SEAT) to je projektno društvo pripojeno SEAT-u, čime su razvodnjeni (ali ne izbrisani!) postojeći dioničari slijedom čega udjel dionica distribuiranih javnosti pada sa 50,04% na 6,06% (a prethodno pojedinačno najvećeg dioničara sa 49,5% na 5,94%) u novoj vlasničkoj glavnici, a kreditori postali vlasnici 88% matičnog društva (SEAT):

Na ovaj način kreditori su, obzirom na njihov nadređeni položaj zadržali gotovo čitavu vrijednost grupe postavši vlasnici 88% društva, postojeći dioničari pretrpjeli su gotovo 90% smanjenja udjela no nisu „obrisani“ niti im je vlasništvo „oduzeto“. Postavlja se pitanje zašto savjetnici koji koštaju pola milijarde kuna nisu predložili model nalik ovome, obzirom na očigledne sličnosti početnih pozicija?

 

Dnevnik Nova TV: Osnovanost Plana nagodbe Udruge prepoznaje sve više sudionika

Prošlog tjedna prezentirani plan nagodbe Udruge manjinskih dioničara KA u svome središtu sadrži pretvaranje potraživanja financijskih vjerovnika Agrokora d.d. u vlasničke udjele upravo Agrokora d.d. te pretvaranje potraživanja dobavljača Konzuma d.d. u kapital u Konzumu d.d., a što je ujedno temeljni princip predloženog plana primjenjiv i na ostala insolventna društva poput Tiska i PIK Vinkovaca (uz prethodni dovršetak poslova revizije u dijelu vrednovanja imovine tih društava, oko čega je PWC izrazio rezervu).

Svjedočimo da se ciljevi dobavljača artikuliraju upravo u skladu s predloženim planom Udruge; preuzimanje Konzuma uz podršku strateškog partnera:

Dnevnik NOVA TV: https://dnevnik.hr/vijesti/svijet/dobavljaci-agrokora-zele-uci-u-konzum-i-tisak-uz-strateske-partnere-tommy-i-bat—506796.html

Obzirom da su ciljevi vjerovnika Konzuma jasno komunicirani, da bi takva arhitektura nagodbe bila zakonita tj. ne osniva se na nedopuštenom „zrcaljenju“ imovine ovisnih društava Agrokora i u skladu su sa općim ciljevima Lexa Agrokor, članovi Udruge manjinskih dioničara predložit će sazivanje glavne skupštine Konzuma d.d. na kojoj će kao točka dnevnog reda biti dokapitalizacija pretvaranjem potraživanja dobavljača po osnovi duga za robu, financijske mjenice, ali i potraživanja drugih povezanih osoba, ovisnih društava Agrokora u temeljni kapital Konzuma i/ili zamjenjive obveznice (za redovne dionice ukoliko se glavnica o dospijeću ne otplati ili refinancira). Predmetni zahtjev će biti upućen zajedno s prijedlogom Upravi Konzuma d.d. o pokretanju postupka prikupljanja neobvezujućih indikativnih ponuda vjerovnika za sudjelovanje u dokapitalizaciji Konzuma unosom svojih potraživanja u kapital.

HRT 4: Andrej Grubišić i Manuela Tašler

Grubišić:

  • Prijedlog nagodbe manjinskih dioničara konstruktivan je u smislu da se ne diskriminira između vjerovnika i da kaže „gledaj, sve ostaje u funkciji (pogonu) i naplatit ćemo se kolika je stvarnost tog poslovanja a nitko se a priori ničeg ne treba odricati“
  • Slažem se da postoje indicije da su jamstva izdavana na nelegalan način
  • Angažman Texo managementa je sukob interesa
  • Za proces je potreban integritet, mi ovdje govorimo o smjeni 2-3 ljudi
  • Dijelim mišljenje manjinskih dioničara
  • Čini da da nije bila intencija spašavati
  • Naša očekivanja o puno tužbi koje će uslijediti su zapravo podcijenila količinu tužbi koje će popratit ovaj cijeli slučaj

Tašler:

  • Držim da je to što gube manjinski dioničari najviše izuzetno nepravedno i nefer i to ne samo prema vlasnicima dionica Agrokorovih tvrtki nego i prema tržištu kapitala u RH, prema pitanju pravne sigurnosti, prema pitanju investicija u RH i prema rastu BDP-a u RH